Mapa białych obszarów NGA przedstawia obszary, w których nie istnieje sieć szerokopasmowa zapewniająca dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

biały punkt - budynek będący punktem białym

zagregowany obszar punktów białych - zagregowana liczba punktów białych na tym obszarze